KÜSKi abiga jõudu juurde

2018. aastal esitatud projekt MTÜ Hoolekoda arenguhüpe läbi ühenduse strateegilise arendamise ja jätkusuutlikkuseks vajalike teenuste käivitamise sai Kodanikuühenuse Sihtkapitalilt (kysk.ee) toetust summas 11 996 eurot.

Toetusega on arendatud uuele tasemele mitmed teenused – toidu- ja riideabi vahendamine vähekindlustatud peredele, Elva eakate päevakeskus ja Elva Väärikate ülikool.. Alustatud on pereteraapia teenuse pakkumisega.

Ühenduse liikmed on saanud koolitusi turunduse ja kommunikatsiooni, inimressursside juhtimise ja enesehoiu alal.

Läbi on viidud fookusgrupi intervjuud sihtrühma vajaduste kaardistamiseks ja põhjalikum ankeetküsitlus eakate rahulolu ja teenusevajaduse väljaselgitamiseks.

Toimunud on erinevaid koolitusi eakatele alates vahvatest reisikirjeldustest toidulisandite ja Euroopa Liidus valitseva olukorra kohta. Juba 2020. aastal alustab päris oma Elva Väärikate Ülikool!

Hoolekoda on saanud uue kodulehe ja kauni logo.

Täname KÜSKi meisse uskumise ja Hoolekojale uue hingamise andmise eest!