Elva Väärikate Ülikool

2018. aastal hakkasime KÜSKi toel läbi viima regulaarseid koolitusi Elva eakatele elukestva õppe pakkumiseks. Toimus väga erinevaid loenguid – reisikirjeldustest piiblilugudeni ja mälutreeningust ilunippideni.

Koostöös Elva Vallavalitsuse ja Tartu Ülikooliga alustab 2020. aastal meie oma Väärikate Ülikool. Suur-suur tänu Tiiu Vaasile, kes on olnud igati edumeelne ja motiveeriv elukestva õppe eeskuju.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti ning alates jaanuarist 2020 lisandub teiste hulka ka Elva. Loengud on planeeritud toimuma Elva linnas, kuid oodatud on kõik Elva vallas elavad vanemaealised. Loengute korraldamise eesmärk on väärtustada aktiivset eluviisi ning motiveerida eakaid osalema ühiskonnaelus. Loengutel osalemine aitab eakatel hoida sotsiaalset võrgustikku.

Koolitused toimuvad esimesel poolaastal jaanuarist maikuuni ning jätkuvad peale suvepuhkust alates septembrist. Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid.

Esimese poolaasta õppekava on järgmine:

17.jaanuar       Väärikate ülikooli avaaktus ja –loeng „Euroopa Liit – kas Eesti on õiges kohas“, lektor Europarlamendi saadik Marina Kaljurand

21.veebruar     „Tervist toetav toitumine“, lektor toitumisterapeut Triin Muiste

20.märts          „Liikumine ja liigesehaigused“, lektor füsioterapeut Kairit Linnaste

17.aprill          „Võrtsjärv ja järvede tervendamine“, väljasõiduloeng Järvemuuseumisse, lisaks muuseumikülastus ja Limnoloogiajaama tutvustus

15.mai             „Peresuhted ja muutunud rollid vanemas eas“, lektor pereterapeut Kai Räisa

Loengud toimuvad Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis, algusega kell 11. Järvemuuseumi külastuse puhul antakse väljasõiduaeg teada eraldi.

Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.